Coronavirus/COVID-19 – for patienter i immundæmpende behandling

Spørgsmål og svar om Coronavirus/COVID-19 – for dig som er i immundæmpende behandling

Rigtig mange gigtpatienter i immundæmpende behandling kontakter Gigtforeningens rådgivning i denne tid. De er usikre på, hvordan de skal forholde sig til coronavirius/COVID-19.

Vi har samlet nogle af de spørgsmål, som oftest bliver stillet – og de svar, som vi giver.

Myndighederne justerer løbende deres anbefalinger. Når det sker, opdaterer vi svarene.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, eller på de danske myndigheders fælles hjemmeside om coronavirus.

1. Skal jeg stoppe min immundæmpende behandling?

Nej. Mange gigtpatienter, der er i behandling med immundæmpende medicin, spørger, om de midlertidigt skal stoppe deres behandling med f.eks. methotrexat, biologisk medicin eller andet, så deres immunsystem ikke er dæmpet i en periode. Det anbefales ikke, for det øger risikoen for, at gigtsygdommen blusser op og forværres.

MEN hvis du bliver syg med f.eks. feber, hoste eller åndenød, skal du holde op med at tage din medicin og tage kontakt til din læge.

Det gælder dog ikke, hvis du får prednisolon (binyrebarkhormon). Her er det altid vigtigt først at tale med din læge om eventuelt behov for dosisændring.

2. Hvilke forholdsregler skal jeg tage?

Har du gigt, og er du i behandling med immundæmpende medicin, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du overvejer, hvordan du kan beskytte dig selv mest muligt mod at blive smittet:

  • Overvej at undgå steder med mange mennesker, som er tæt på hinanden. Vi fraråder f.eks. at du bruger offentlige transportmidler i myldretiden.
  • Sørg for at holde ekstra god håndhygiejne. Vask dine hænder grundigt, hvis du f.eks. har rørt ved håndtag, og når du kommer hjem. Overvej at anvende handsker, når du går ud.
  • Undgå at røre næse, mund og øjne, hvis du ikke har rene hænder, da virus typisk smitter fra hænderne og til slimhinderne i næse, mund og øjne.
  • Hold afstand til andre mennesker, især hvis de ser ud til at være syge. Det anbefaler vi, fordi smittespredning ofte sker ved, at dråber fra hoste og nys spreder sig i luften i 1-2 meters afstand, hvor de kan smitte andre via mund, næse og øjne. De falder dog hurtigt til jorden og bliver ikke hængende i luften.

Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at du i særlig grad overholder de generelle råd om hygiejne og færden i samfundet.

At du:

  • Vasker hænder hyppigt og grundigt, især efter at du har været ude blandt andre mennesker, før du skal spise m.v.
  • Viser hensyn til andre ved at nyse eller hoste i et engangslommetørklæde eller albuebøjningen
  • Begrænser fysisk kontakt, dvs. undgår håndtryk, kindkys og kram.
  • Er ekstra opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
  • Er ekstra opmærksom på din opførsel på steder med mange mennesker, herunder i offentlige transportmidler, bl.a. holder afstand til andre personer så vidt muligt, særligt hvis de ser syge ud, sørger for at holde god håndhygiejne m.v.
  • Bliver hjemme, hvis du er syg, og ikke går på arbejde, holder dig væk fra steder med mange mennesker (f.eks. venteværelser), holder afstand til andre (f.eks. i offentlige transportmidler) og sørger for grundig håndhygiejne, så du ikke smitter andre (f.eks. sørger for ikke at overføre smitte til håndtag og lignende). Du bør heller ikke besøge personer i særlige risikogrupper, herunder ikke besøge personer, som ligger på hospitalet og lign.

Følger du disse råd, kan du hjælpe med at forebygge smittespredning og beskytte dig selv og andre mod smitte. Kontakt den læge, der behandler dig, hvis du har behov for særlig rådgivning i forhold til din specifikke sygdom.

3. Bør jeg fortælle mine omgivelser, at jeg er særligt sårbar i forhold til corona-virus?

Ja. Det anbefaler vi, at du gør. Det er vigtigt, at dine kolleger, din familie og øvrige omgangskreds kender til din situation. Så vær åben! Fortæl dem, at du er i en behandling, som dæmper dit immunforsvar, så de kan tage de nødvendige hensyn – og forstår, hvorfor du er særligt opmærksom i denne tid.

4. Skal jeg undgå socialt samvær?

Undgå steder med mange mennesker, som er tæt på hinanden.

Ved almindelige sociale sammenkomster anbefaler vi, at du er åben omkring, at du er særligt udsat i forhold til smitte med coronavirus, så de øvrige gæster kan tage de nødvendige hensyn og give besked, hvis de udgør en særlig risiko for dig. I så fald bør du overveje at melde afbud.

5. Hvordan skal jeg forholde mig til transport?

Det er bedst, hvis du kan cykle, gå eller køre i bil, når du skal på arbejde eller til andre aktiviteter. Undgå offentlige transportmidler i myldretiden. Brug handsker, undgå at røre dig i ansigtet og stå eller sid ikke for tæt på andre.

6. Kan jeg gå på arbejde?

Hvis du er afhængig af offentlige transportmidler, kan du tale med din leder/arbejdsgiver om muligheden for andre mødetider. Det kan også være, du kan arbejde hjemmefra. Hvis ingen af delene er mulige, kan du kontakte din behandlende læge med henblik på rådgivning i din specifikke situation. Du kan evt. kontakte din fagforening for at høre, hvilke regler der gælder inden for dit fagområde.

7. Skal jeg droppe kontrol og behandling på sygehuset?

Som udgangspunkt skal du møde til de aftalte kontroller og behandlinger, medmindre du hoster, har feber og/eller vejrtrækningsproblemer – eller har været i kontakt med personer, som er under mistanke for at være smittet med coronavirus. I så fald skal du IKKE møde op, men kontakte din praktiserende læge, som vil rådgive og aftale nærmere med dig.

Enkelte af landets reumatologiske afdelinger kontakter dog patienterne telefonisk for at vurdere behovet for at møde op.

8. Kan jeg rejse til udlandet?

Myndighederne anbefaler, at særligt udsatte undgår udlandsrejser. Udover at selve transporten kan udgøre en risiko – man sidder f.eks. mange mennesker tæt sammen i en flykabine – udvikler situationen sig hele tiden. Derfor er det er umuligt at forudse nye “røde zoner” – dvs. områder, som Udenrigsministeriet fraråder al indrejse til, og hvor du måske ikke kan få den behandling du har brug for, hvis du bliver syg.

Senest opdateret 11.03.2020