AKNE

Akne er en kronisk inflammatorisk hudlidelse blandt andet kendetegnet ved øget inflammation, typisk lokaliseret i ansigtet, men kan også ses svarende til den øverste del af bryst -og ryg.

Det er en af de almindeligste forekommende hudlidelser og påvirker omkring 85 % af befolkningen i aldersgruppen 12 – 24 år. Akne kan også ses i voksenlivet, oftest hos kvinder. Specielt svær akne kan have alvorlig og langvarig psykisk påvirkning med øget risiko for social isolation, arbejdsløshed, angst, fravær fra skole og depression. Ved succesfuld behandling af akne kan samtidigt påvises signifikant forbedring af selvtillid og livskvalitet.

Risikoen for udvikling af permanent arvævsdannelse er stor. Studier har påvist, at op til 55 % med akne i ansigtet senere udviklede synlige ar. Forskellige aknearvævstyper findes, hvor nogle indeholder øget niveau af kollagen, men hyppigst ses kollagentab. Kendte risikofaktorer for arvævsdannelse er positiv familiehistorie, akne i ansigtet samt sværhedsgraden af akne. Inflammation er til stede i alle aknelæsioner. Svarende til aknelæsionerne ses en akkumulering af bakterien, Propionibacterium Acnes.

Behandling:                                                                                                                          

Internationale guidelines støtter tidligst mulig opstart af behandling ved akne. Primært for at forbedre livskvaliteten og minimere risikoen for udvikling af permanent arvævsdannelse.

Udvikling af antibiotikaresistens har bekymring i lægeverdenen. Antibiotikaresistens kan udvikles både ved utilstrækkelig og korrekt antibiotikadosering. Nyere international forskning understreger nødvendigheden af begrænsning af antibiotikaforbruget. For at mindske risikoen for antibiotikaresistens anbefales ofte tillæg af stoffet benzoylperoxid (BPO), når langvarig antibiotikabehandling er nødvendigt.

Behandlingen bestemmes i forhold til sværhedsgraden af akne, men uanset om der startes lokal og /-eller med tabletbehandling anbefales altid kombinationsbehandling med flere aktive indholdsstoffer. Ved de sværeste aknetilfælde vælges tabletbehandling med stoffet isotretinoin. Det er vigtigt at oplyse hudlægen om brug af kontaktlinser og depressionstendens inden denne behandling opstartes. Under denne behandling skal foretages regelmæssig blodprøvekontrol. Kvinderne skal have sikker svangreprofylakse opstartet forud for behandlingen, og minimum 4 uger efter behandlingsstop.

Profylaktiske tiltag:

Aknepatienter bør undgå brug af olier (kokosolie / lanolin), fede cremer og farvestoffer (specielt de røde) i hår –og kosmetikprodukter. I stedet bør anvendes vandbaseret cremer. Mekanisk akne kan forekomme ved anvendelse af stramme rullekraver, BH-stropper og lignende.

Såfremt man piller i aknelæsioner øges risikoen for yderligere inflammation og arvævsdannelse. Huden bør derfor ej heller skrubbes med renseprodukter flere gange dagligt.

Nogle kvinder kan opleve forværring af akne forud for menstruation. Høj svedproduktion efter f.eks fysisk træning kan irritere akneområderne. Her foreslås blot afvaskning med lunken vand. Varme og høj luftfugtighed kan også give forværring af akne.

Screenshot 2017-05-03 17.35.30

Akne med arvævsdannelse og svær aktivitet.

 

Forfattertekst og kliniske fotos :

Carsten Sauer Mikkelsen

Speciallæge i dermatovenereologi

Hudklinikken i Brønderslev

© Copyright · Kopiering eller anden brug af hele eller dele af ovenstående vejledning må kun ske ved tilladelse fra Carsten Sauer Mikkelsen.