Benign acute child-hood myositis (BACM)

Benign akut myositis blev først beskrevet i litteraturen i 1957 af Lundberg Tilstanden ses primært hos unge, specielt drengebørn typisk i årets første måneder, hvor der pludselig udvikles intense dobbeltsidige lægsmerter, og patienten har efterfølgende svært ved at gå normalt.

Forinden har der typisk været klager over feber, halssmerter, løbende næse og andre symptomer relateret til de øvre luftveje. Denne form for virusassocieret muskelbetændelsesreaktion (myositis) er kun sjældent beskrevet hos voksne.

Symptomerne forsvinder typisk i løbet af få dage til en uge, men forårsager ofte ubegrundet stor bekymring og frygt hos både barn og forældre.

Det er ikke helt afklaret, hvorvidt barnets muskelsymptomer er forårsaget af selve virusset eller af kroppens immunologiske respons på dette. Årsagen til, at denne tilstand udvikles netop i tidlig barnealder, kan være et aldersrelateret respons på virusinfektion, og den hyppige forekomst hos drengebørn kan skyldes en arvelig tiløjelighed eller en endnu ikke klarlagt metabolisk defekt.

Behandling:

Kortvarig smertestillende behandling med NSAID (f.eks IbumetinÒ eller BrufenÒ) og / eller panodil kan overvejes. BACM er typisk spontant svundet inden for få dage til en uge.

Screenshot 2017-05-10 20.02.38

Klinisk foto med Parvovirus B19 – lussingesyge (erythema infectiosum) med rødme på kinderne og bleghed omkring munden.

© Copyright · Kopiering eller anden brug af hele eller dele af ovenstående vejledning må kun ske ved tilladelse fra Carsten Sauer Mikkelsen.