Brandmænd (Cyanea capillata) i Danmark?


Screenshot 2017-06-06 16.42.03

Foto : brandmand fra Wilkipedia (ikke (Cyanea capillata).

Gulligrød brandmand kan blive op til 30 cm i diameter med op til 5 m lange brændetråde. Alle brandmænd har såkaldte nældeceller (nematocyster) på brændtrådene, som indeholder et giftstof.

Symptomer: Smertereaktion (30-120 min.), svie og følelsesløshed. Få minutter efter kontakt med brændetrådene kan ses rødligt spor, stedvist nærmest med urtikariel karakter med aftegning fra brændetrådenes mønster. Blæredannelse kan forekomme. Smerten efterfølges af intens kløereaktion. Sjældent ledsagende kvalme, takycardi (hutige hjerteslag), respirationsproblemer, bevidstløshed (meget sjældent).

Behandling:

Eddike svarende til det afficerede område.
Brændetrådene fjernes forsigtigt.
Varmt vand kan lindre (ca. 40 grader).

Forfattertekst: 

Carsten Sauer Mikkelsen

Speciallæge i dermatovenereologi

Hudklinikken i Brønderslev

© Copyright · Kopiering eller anden brug af hele eller dele af ovenstående vejledning må kun ske ved tilladelse fra Carsten Sauer Mikkelsen.
Binyrebarkhormon (typisk gruppe II) tilstrækkeligt.
Systemisk behandling kun sjældent nødvendigt (NSAID, prednisolon, antihistamin)
Alvorlige allergiske reaktioner skal behandles som anafylaksi.