Granuloma annulare

Granuloma annulare er en forholdsvis sjælden hudsygdom med ukendt udløsende årsag. Hudsygdommen fremkommer hyppigst hos børn, teenagere og yngre voksne. Antallet af nye tilfælde er højest blandt kvinder. Hudlidelsen optræder desuden med øget hyppighed hos patienter med sukkersyge.

Granuloma annulare kan være lokaliseret hvor som helst, dog hyppigst i sollyseksponerede områder på hænder og fødder – sjældnere i ansigtet. Der findes også nogle mere sjældne varianter.

Hudlidelsen opheler spontant hos 50 % inden for to år, men mange oplever desværre recidiv.

Granuloma annulare forekommer typisk som små, glatte, hudfarvede eller rødlige eleverede elementer grupperet i ringforme. Inflammationen ligger i underhuden. Forandringerne har tendens til at vokse centrifugalt.

 

Behandling:

Såfremt behandling ønskes ved den lokaliserede form, kan der forsøges med binyrebarkhormonholdig creme, intralæsionelle steroidinjektioner eller kryoterapi.

 

De andre varianter er vanskeligere at behandle. Lysbehandling samt antimalariamidler kan her forsøges.

Screenshot 2017-05-04 06.42.57

Screenshot 2017-05-04 06.43.44

Kliniske fotos af Granuloma annulare

 

Forfattertekst: 

Carsten Sauer Mikkelsen

Speciallæge i dermatovenereologi

Hudklinikken i Brønderslev

© Copyright · Kopiering eller anden brug af hele eller dele af ovenstående vejledning må kun ske ved tilladelse fra Carsten Sauer Mikkelsen.