Modermærkekræft

Modermærkekræft er en af de hyppigste kræftformer blandt unge voksne, specielt kvinder, og den kræftform, som øges mest i hyppighed med ca. 3-5 % stigning pr. år. I Danmark angives en 10-dobling af

forekomsten inden for de sidste 50 år. I 2012 var der 2.060 registrerede tilfælde af malignt melanom i Danmark.

En ekspertgruppe under WHO konkluderer, at der er direkte sammenhæng mellem brug af solarium og modermærkekræft.

 

Solforbrænding i børne- og ungdomsårene ser ud til at have større betydning end solforbrænding senere i livet.

Modermærkekræft udvikler sig ikke nødvendigvis på steder på kroppen med maksimal sollyseksponering.

 

Vurdering af modermærke:

Enhver praktiserende læge og hudlæge bør have kendskab til ABCDE-reglen ved undersøgelse af nævi og undervise deres patienter i selvtjek og udvikle øget opmærksomhed på eventuelle steder, hvor der kommer alarmerende vækst eller ændringer.

 

ABCDE-reglen :

A.Asymmetry

(dvs. den ene halvdel kan ikke spejles i den modsatte, dette gælder både omridset af tumor og farvefordelingen)

B.Border

eller afgrænsning til omgivelserne (ved nævus er denne glat, medens den har karakter af fjorde og tanger ved malignt melanom)

C. Colour:

(farvevariation, i malignt melanom er der ofte tre eller flere mulige farver: sort, mørkebrun, lysebrun, rød, hvide, orange, rosa eller gråblå)

D.Diameter:

(over 6 mm kan være tegn på malignt melanom)

E.Evolution

(ændring) (dvs. vækst, form- eller farveændring, kløe, ulceration eller andre forandringer i elementet)

 

Asymmetri og ændring fra tidligere tilstand er de bedste indikat-rer for atypiske celler og bør foranledige til videre udredning.

Malignt melanom er en aggressiv tumor, som vokser i synlige områder, og kirurgisk fjernelse i tidligt stadium kan være den eneste behandling, der kræves til helbredelse af denne potentielle livstruende tilstand.

Det er derfor vigtigt hurtigst muligt at foretage kirurgisk fjernelse af læsionen uden forsinkelse, hvis begrundet mistanke om modermærkekræft

foreligger.

Såfremt der kommer en patient med en læsion med stærk mistanke til modermærke, vil hudlægen typisk omgående viderehenvise patienten direkte til nærmeste plastikkirurgiske afdeling, hvor patienten kan ses inden for få dage i henhold til kræftpakken. Plastikkirurgisk afdeling bestemmer, hvorvidt der skal foretages supplerende udredning med såkaldt sentinel node, og planlægger eventuel yderligere udredning ved mistanke om sygdomsspredning.

 

 

Kliniske fotos med forskellige typer af modermærkekræft :

Screenshot 2017-05-04 06.39.24

Superficielt spredende malignt melanom udgører ca 75 % af modermærkekræft tilfældene (foto ovenfor).

Screenshot 2017-05-04 06.40.07

Nodulært malignt melanom udgører ca 10 – 15 % af modermærkekræft tilfældene. (foto ovenfor).

Screenshot 2017-05-04 06.40.43

Eksempler på modermærkekræft på fod og hæl.

Screenshot 2017-05-04 06.41.39

lentigo maligna melanoma (ca. 5 %)

 

og de endelig kan meget sjældent se såkaldte amelanotisk melanoma og desmoplastisk melanom (ingen fotos herpå).

 

Forfattertekst: 

Carsten Sauer Mikkelsen

Speciallæge i dermatovenereologi

Hudklinikken i Brønderslev

© Copyright · Kopiering eller anden brug af hele eller dele af ovenstående vejledning må kun ske ved tilladelse fra Carsten Sauer Mikkelsen.