Nældefeber

Urticaria eller nældefeber er en almindeligt forekommende hudlidelse,

som optræder hos ca. 15-20 procent af den danske befolkning på et eller andet tidspunkt i livet. Tilstanden starter typisk før 30-års-alderen

og ses hyppigst hos børn. Nældefeber er et flygtigt kløende, typisk rødt udslæt med hævelse svarende til underhuden, der oftest svinder inden for 24 timer. Det er mastceller som blandt andet frigiver histamin der er årsagen til nældefeber, hvorfor det også kaldes en mastcelledreven sygdom. Sommetider kan ses samtidig angioødem. Angioødem er en hævelse, der udvikles dybere i huden. Angioødem kan også være forbundet med symptomer fra mavetarmkanalen på grund af hævelse i tarmvæggen og medfører symptomer såsom kvalme, maveømhed og diarré.

Nældefeber klassificeres som akut nældefeber (hyppigst forekommende), hvis varigheden er under 6 uger, og kronisk nældefeber, hvis varigheden er mere end 6 uger med daglige eller recidiverende udbrud af nælder.

Kronisk nældefeber er hyppigst forekommende hos voksne, specielt i aldersgruppen 20-40 år. Kvinder rammes omkring tre gange så hyppigt som mænd. Antallet med kronisk nældefeber er ca. 1⁄2 % -1 %. Livskvaliteten hos patienter med kronisk nældefeber kan være markant forringet. Hudkløen kan være så intens, at både de daglige aktiviteter og søvn generes. Sygdomsvarigheden ved denne hudlidelse er i gennemsnit 3 år, men ca. 10 % har varighed i 5-10 år. Årsagerne til udvikling af kronisk nældefeber kan være mange. Blandt andet medicin indeholdende NSAID, acethylsalicylsyre og ACE-inhibitorer kan udløse kronisk nældefeber.I 70 – 90 % af tilfældene findes ingen udløsende årsag til udviklingen af den kroniske nældefeber.

Behandling:                                                                    

Histaminreceptorer findes mange forskellige steder i kroppen. Når histamin bindes til disse (H1-receptorer), udløses de reaktioner, som ses ved nældefeber. Antihistaminer er lægemidler, der virker ved at sætte sig på H1-receptorerne. Herved forhindres histamin i at nå receptoren, og reaktionen kan dæmpes eller forhindres.

Akut nældefeber:                                                                    

Antihistaminer er typisk første behandlingsvalg i standarddosis.

 

Kronisk nældefeber:                                                            

Antihistaminer er typisk første behandlingsvalg. Såfremt standarddosis ikke er tilstrækkelig, kan forsøges en dosisøgning op til x 4.

Såfremt fortsat utilstrækkelig effekt kan overvejes supplerende opstart af systemisk immundæmpende behandling.

Hos enkelte kan det blive nødvendigt at opstarte behandling med omalizumab. Denne behandling gives som indsprøjtninger. Inden opstart skal patienten over en periode foretage daglig registrering af antal kvadler og kløeintensitet i et skema udleveret fra lægen.

Screenshot 2017-05-04 06.20.33

Kliniske fotos med nældefeber.

 

Forfattertekst: 

Carsten Sauer Mikkelsen

Speciallæge i dermatovenereologi

Hudklinikken i Brønderslev.

© Copyright · Kopiering eller anden brug af hele eller dele af ovenstående vejledning må kun ske ved tilladelse fra Carsten Sauer Mikkelsen.