Problemtatoveringer

Komplikationer til tatoveringer er et stigende medicinsk problem. Der er ca. 600.000 danskere med tatoveringer, og en overraskende stor del oplever bivirkninger. Lette bivirkninger er meget hyppige og ses hos op til 40 %, mens 20 % med permanente tatoveringer udvikler øget følsomhed overfor sollyset.

Komplikationer til tatoveringer:

De medicinske komplikationer ved tatoveringer spænder fra mindre reaktioner til svære og invaliderende komplikationer, der kan være livstruende.

Akutte komplikationer :

Infektioner med bakterier:

Kommer oftest i ugen efter, at tatovering er udført, og kan viser sig ved infektiøs betinget sekretion, rosen, bylder og evt. Blodforgiftning.

Infektionerne behandles med tablet eller intravenøs antibiotikabehandling. Smittekilderne kan være tatoveringsblækket, nål, instrumenter og hjælpemidler, tatovørforretning og tatovør samt den tatoverede selv – Særligt bærere af bakterier med stafylokokker og resistente bakterier. Et dansk studie viser, at 10 % af helt nyt tatoveringsblæk indeholder humanpatogene bakterier, dette uanset om blækket er mærket ”steril” eller ikke. Det må antages, at lavprisblæk, de såkaldte ”kinablæk” importeret fra Asien, oftere er indeholder bakterier og er kemisk urene.

Virale infektioner:

Kan være lokale og regionale i form af udsæd af vorter, kønsvorter og vendvorter i tatoveringen, typisk overført fra personen selv med særlig risiko hos svækkede og immunsupprimerede.

Hepatitis B og C og til dels HIV er en klar risiko ved tatovering, særlig Hepatitis B, hvor en lille mængde er nok til at overføre sygdommen.

Risikoen er reel også i Danmark.

Kroniske komplikationer :

Allergier i røde tatoveringer og røde blandingsfarver er særligt hyppige, problematiske og byrdefulde.

Der kan gå måneder og år, inden en allergisk tatoveringsreaktion pludselig opstår. Reaktionerne er præget af svær inflammation i huden, kløe og evt. smerte, uanset om tatoveringen kun er af størrelse som et frimærke.

Livskvaliteten forringes måleligt.

Lokalsteroid virker oftest ikke, og førstevalgsbehandlingen er kirurgisk i form af fjernelse af pigmentet, dvs. allergenet, der findes i den yderste del af.

Kirurgisk fjernelse er sjældent teknisk mulig, og den foretrukne behandling er såkaldt ”dermatomshaving”, introduceret af Videncenter for Sårheling og Tatoveringsklinikken på Bispebjerg Hospital, der behandler patienter fra hele landet. Der shaves successivt, indtil kirurgen kan se, at pigmentet er helt ude.

Laserbehandling eller fjernelse kan give akut opblussen og frarådes ved allergi – dette også under hensyntagen til, at laserfjernelse er ukomplet og efterlader ret store mængder pigment dybere i huden. Allergi og tatovering kan også manifesteres som svær generaliseret eksem hos personer med forudbestående kraftigere nikkelallergi. Tilstanden debuterer 1-2 dage efter tatoveringen og kræver tablet prednisonbehandling.

Alle typer tatoveringsblæk indeholder sporstof af nikkel, enkelte indeholder nikkel i større mængde. Også krom kan findes i blæk.

Reaktioner i sorte tatoveringer, hvor kulpigmentets nanopartikler efter måneder eller år klumper sammen og danner større fremmedlegemer, der udløser en fremmedlegemereaktion med knudeformede hævelser.

Dermatom shaving er effektiv som radikal behandling. Reaktioner i sort tatovering er ikke-allergiske, og de kan være velegnede til laserbehandling.

Smertetilstande og smertesyndromer er en nylig erkendt komplikation til tatovering. Det er omtalt, at tatoveringsreaktioner, selvom de er små, kan give påfaldende intens kløe, brænden, svie og smerte.

Hævelse af regionale lymfeknuder kan ses om et forbigående fænomen. Men den regionale lymfeknude kan blive voldsomt forstørret og inflammeret i forbindelse med en allergisk reaktion i en rød tatovering.

Pigmentdrifting(bevægelse) er ikke helt ualmindeligt ved bl.a. kosmetiske tatoveringer. Tatovering af eyeliner kan f.eks medføre store sørgerande under øjnene. Driften af pigment er i et vist omfang bestemt af tyngdekraften. Pigment kan også drifte dybt og give smertende reaktioner i underhud og i slimsække i led. Begge tilstande er

Trods indhold af potentielle kræftfremkaldende indholdsstoffer i tatoveringsblæk og trods stor udbredelse af tatovering har en omfattende opgørelse over den medicinske litteratur om hudcancer og tatoveringer vist, at rapporteret cancer i tatovering er meget sjældent.

Psyko-sociale komplikationer:

Indeholder desværre en meget stor gruppe og omkring 1/3 fortryder at de fik lavet deres tatovering.

Fortrydelse af tatovering og fjernelse af permanente tatoveringer med lasere eller andre metoder

I takt med stigende forekomst af tatoveringer er der også flere og flere, som fortryder deres tatovering og ønsker den fjernet. Det er en udbredt og forkert opfattelse, at tatoveringer altid let kan ” fjernes ” – selve ordet er misledende og indikerer, at tatoveringen normal kan bringes til helt at forsvinde under generhvervelse af en normal hud.

Fjernelse med laser er etableret som den fortrukne metode. Laserlys af en bestemt bølgelængde, valgt i forhold til farven af tatoveringspigmentet i huden og selektivt absorberet af dette, doseres i ultrakorte pulse, hvorved det i pigmentet absorberede laserlys bringer pigmentet til at gå i fysisk opløsning. Det sker under kortvarig kraftig opvarmning.

Kliniske eksempler på tatoveringsreaktioner:

Screenshot 2017-05-01 23.13.01

Bakteriel infektion i tatovering med stafylokokker. Patienten havde høj feber og blev behand-let med intravenøst antibiotika. Foto: Bispebjerg Hospital

 

Screenshot 2017-05-01 23.13.24

Aggressiv universel eksemreaktion hos en patient, som ved en selvudført tatovering under brug af en billig ”kinablæk” blev sensibiliseret mod parabener. Påvist ved laptest.
Foto: Bispebjerg Hospital

 

Screenshot 2017-05-01 23.13.31

Allergisk reaktion i rød tatovering med hyperkeratotisk respons.
Foto: Bispebjerg Hospital

© Copyright · Kopiering eller anden brug af hele eller dele af ovenstående vejledning må kun ske ved tilladelse fra Carsten Sauer Mikkelsen.