Syfilis

Syfilis skyldes infektion med den spiralformede bakterie (spirokæt), Treponema Pallidum, der primært overføres ved seksuel kontakt eller via såkaldt vertikal smitte, som kan finde sted i hele graviditeten. Smitten sker her ved spredning gennem blodet af treponemer gennem livmoderen.

I transfusionsblod kan bakterien overleve i op til 3 døgn, men i praksis ses der ikke smitte.

Da bakterien kun måler 0,1 x 5-15 μm, kan bakterien kun ses i et mørkefeltsmikroskop som en bevægelig, lysende lang, hvidlig spiralformet bakterie med regelmæssige vindinger på mørk baggrund.

Alle patienter med mistanke til syfilis skal ud over syfilis-specifikke undersøgelser have tilbudt fuld venerologisk undersøgelse inklusive podning for gonorè, klamydia og HIV-undersøgelse.

Man må ikke donere blod når man har syfilis.

Primær syfilis:

Seksuelt overført syfilis giver i løbet af ca. 3 uger anledning til et uømt, ofte eleveret,rundt eller ovalt sår målende ca. 10 mm Alle sår i skridtet er syfilis, indtil det modsatte er bevist! Ved fund af sår forneden bør der udover sædvanlige undersøgelser ved sår også undersøges for syfilis ved blodprøvetagning.

Sårets lokalisation vil afhænge af, hvordan den seksuelle kontakt har været (fx i kvindens skede, penis, endetarm, mund, læbe, tunge og svælg). Ubehandlet kan bakterien spredes via blodet og give anledning til sekundær syfilis.

Sekundær syfilis:

Vil typisk ses 6-8 uger (senest 6 måneder) efter smittetidspunktet. Et udslæt, der er et blegrødt, diskret, plettet udslæt på kroppen. Senere kan udslættet blive mere eleveret og rødbrunligt. Der kan svarende til håndflader og fodsåler ses et skællende, psoriasislignende udslæt, der nærmest er enestående for sekundær syfilis.

Der vil ofte være hævede lymfeknuder.

Sygdommen kan i lang tid forløbe uden symptomer og kan i sådanne tilfælde kun opdages gennem blodprøveundersøgelser.

Denne tilstand kaldes latent syfilis og kan udvikle sig til tertiær syfilis.

Tertiær syfilis:

Måneder til år efter primær smitte (typisk 5-20 år). I tertiærstadiet er der risiko for udvikling af bl.a. neurosyfilis, hurtigt progredierende demens med paranoide, megalomane træk, infektion af hjerteklapper og andre alvorlige tilstande.

Smitteopsporing:

Smitteopsporing er meget vigtig, og opsporingstiden er afhængig af syfilis-stadium. Hvorvidt smitteopsporing sker lokalt eller hos hudlægen afhænger af lokale forhold og erfaring og interesse.

For primær syfilis foretages opsporing for forudgående 3 måneder, mens det for senere stadier er vanskeligere at opgive præcis, hvor lang tid man skal gå tilbage. For syfilis i sekundærstadiet mindst 6 måneder og for latent syfilis år.

Behandling:

Syfilis behandles med højdosis penicillin. Dosis og varighed er afhængigt af stadium.

Kliniske fotos med syfilis :

Screenshot 2017-05-04 06.25.25 Screenshot 2017-05-04 06.25.33

Syflis med hudforandringer I håndflader og fodsål

Screenshot 2017-05-04 06.26.31

Gravid med syfilisforandringer

© Copyright · Kopiering eller anden brug af hele eller dele af ovenstående vejledning må kun ske ved tilladelse fra Carsten Sauer Mikkelsen.