Velkommen til hudklinikkens hjemmeside

Sommeren er kommet – husk solcreme og skygge

Medbring venligst sygesikringsbevis ved første henvendelse.

Ankomst
Registrer dig venligst med dit Sundhedskort ved scanneren til venstre for skranken, så vi kan se at du er ankommet.
Kortet skal vende med den gule side med stregkoden ind mod den lille aflæser der står på skranken.

Medbring oplysninger om din medicin, kopier af relevant journalmateriale fra andre hudlæger eller hospitalsafdelinger.
Fotos af hududslæt er også relevant.

I telefontiden vil sekretæren desuden være behjælpelig med bestilling af recepter, samt oplysning om prøveresultater. Her kan du også få råd om problemer, som ikke kræver undersøgelse. Sekretæren vil spørge nærmere ind til din problemstilling, så der kan afsættes tid til din konsultation og evt. sørge for, at vores sygeplejerske kan tage sig af mindre behandlinger.

Via e-mail kan aftalte konsultationer, undersøgelser og behandlinger afbestilles.
Vi er nødt til at prioriterer I forhold til hudlidelsens karakter. Det er derfor ikke muligt at bestille tid via email.

For at koordinere behandlingstilbudene og  undgå unødvendig ventetid er det vigtigt, at du kontakter os, hvis du ønsker at ændre en aftalt konsultationbehandling- eller undersøgelsestid.

CORONA:

Det er kun personer med symptomer på luftvejsinfektioner, som anbefales mundbind i venteværelset ved speciallægepraksis

Der anbefales ikke længere mundbind ved tæt kontakt til patienter i sundhedsvæsenet, ligesom der heller ikke er anbefalinger om coronapas og mundbind for besøgende.

Vi tilbyder undersøgelse og behandling af alle hudsygdomme.

Klinikkens åbningstider:
Mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 7:00-15.30.
Onsdag kl. 7:00-17:00
Fredag kl. 8:00-12:30
Øvrige konsultationer efter aftale.

Kurser og ferie:
Hudlægen er på kongres i San Diego d. 6/3-13/3.

Tidsbestilling på telefon 98 40 24 24:
Mandag til torsdag kl. 8.30-11.00
Fredag kl. 10.00-11.00

Presset på vores telefoner er i øjeblikke meget stort, så der kan desværre i perioder forventes lange ventetider. Da der er kø-funktion på telefonen med plads til 8 patienter i kø kan du oplever at blive ” smidt af “. Det skyldes at det maximale antal patienter som kan være i telefonkøen er overskredet.

Prøv venligst senere hvis det er tilfældet.

Der sidder dagligt 2 sekretærer og modtager tidsbestillinger, giver svar på blodprøver og patologiprøver, fornyer recepter, besvarer spørgsmål etc.
Vær venligst opmærksom på at sekretærerne har flere forskellige funktioner i hudklinikken.

TIDSBESTILLING KAN  KUN SKE OVER TELEFONEN OG IKKE PÅ MAIL 

De skal venligst huske at kontakte egen læge med henblik på henvisning.

Sundhedsforsikring

Ønsker du konsultation via din sundhedsforsikring skal du først kontakte dit forsikringsselskab.

Giver de accept til udredning kan du herefter bestille en tid hos hudklinikken i Brønderslev
Du bedes have skadenummer klar.

Ved konsultationen skal du medbringe den skriftlig accept fra dit forsikringsselskab.

Handicapforhold: Der forefindes elevator

Lysbehandling (UVB): mandag-fredag , tidsbestilling påkrævet

Det er muligt at modtage lysbehandling
Mandag – tirsdag og  torsdag kl. 06:45 – 15:30
Onsdag kl. 06:45 – 16:45
Fredag kl. 7:00 – 12:30

 

Udeblivelse uden afbud koster kr. 250,00.
Udeblivelse ved planlagt operation koster kr. 500,00.

I august 2018 har klinikken gennemgået fejlfri akkreditering ud fra DDKM (Den Danske Kvalitetsmodel) dvs. uden anmærkninger. Vi har ligeledes været fejlfri ved de 5 tidligere besøg vedrørende kvalitetskontrol ved dermatologisk og kosmetisk behandling.

CertifikatLæs mere her

I marts 2019 har klinikken gennemgået survey besøg i forhold til DDKMs standarder for privathospitaler og klinikker. Survey besøget forløb uden anmærkninger.

Klinikken er akkrediteret efter syghusstandarderne i DDKM, da den leverer ydelser i henhold til reglerne om det udvidede frie syghusvalg eller en aftale med en region. Dermed har klinikken opfyldt kravet om akkreditering i overenskomsten mellem FAPS og Danske Regioner.

Certifikat

Tilsynsrapporter/Certifikater

Se vores privatlivspolitik på linket herunder

Privatlivspolitik