Hudklinikken takker for invitationen til “Rundbordsmøde om ventelisterne – på Christiansborg”