Midlertidig stop for kosmetiske behandlinger pga. Coronavirus Covid-19