Basalcellehudkræft

Basalcellehudkræft er den mest almindelige hudkræftform i Danmark og på verdensplan. I Danmark er registreret over 12.000 (2014) nye tilfælde per år. Dette antal er seksdoblet inden for de seneste 50 år herhjemme.  Der skelnes mellem modermærkehudkræft og anden ikke-modermærkehudkræft, og basalcellehudkræft tilhører den sidstnævnte gruppe. Primært personer i aldersgruppen over 40 år får basalcellehudkræft, og hyppigheden øges med stigende alder. Studier vurderer en livstidsrisiko for udvikling af basalcellehudkræft på ca. 30 % blandt den ” kaukaside ” race som de fleste danskere tilhører. Mænd har typisk større diameter af de enkelte læsioner sammenlignet med kvinder. Den præcise årsag til udviklingen af basalcellehudkræft er fortsat uafklaret, men både både miljømæssige og arvelige faktorer har indflydelse. Massiv udsættelse for sollys er formodentlig den vigtigste miljømæssige risikofaktor. Udtalt sollyseksponering og solskoldning specielt i barnealderen menes at have afgørende betydning for udvikling af basalcellehudkræft. Længerevarende immundæmpende behandling er en væsentlig risikofaktor. Organtransplanterede patienter har derfor markant øget hyppighed, hvorfor denne patientgruppe har hyppigere kontrol end andre hos hudlægen.

Risikoen for efterfølgende udvikling af flere basalcellehudkræftelementer lokaliseret andre steder på kroppen er markant øget for alle patientgrupper, når man først har fået diagnosticeret et. Studier har vist, at 40-50 % af patienterne med et nykonstateret område med basalcellehudkræft vil udvikle mindst et nyt inden for 5 år. Basalcellehudkræft sidder primært på de mest sollyseksponerede områder og særligt hoved-hals-regionen, men er heldigvis meget langsomtvoksende. Spredning (metastaser) af denne hudtumor ses næsten aldrig, men behandling anbefales uanset. Livskvalitetsundersøgelser har påvist, at patienter påvirkes af at have diagnosticeret denne hudkræftform.

Kliniske varianter af basacellehudkræft:                                              

De klart to hyppigste former er dels en knudeformet type der specielt ses i ansigtsregionen og en mere overfladisk type, der oftest ses på overkroppen. Hudbiopsier er nyttige når tumortykkelsen og varianten af basalcellehudkræft skal bedømmes.

Behandlingsvalg af basalcellehudkræft:

Der findes mange forskellige behandlingsmuligheder inklusiv kirurgi, afskrabning og brænding, frysning, fotodynamisk terapi (PDT), lokale behandlingsmidler. Til de sjældne varianter kan bruges røntgenterapi, vismodegib og kombinationsbehandlinger af ovenstående. Det brede udvalg af behandlinger muliggører individualiseret behandling i forhold til typen af basalcellehudkræft og kliniske karakteristika samt patientønske.

Profylaktiske tiltag :

Det er vigtigt at undgå solskoldninger, specielt som barn og i tidlig voksenalder. Ved lys hudtype, familiær ophobning af basalcellehudkræft bør der beskyttes imod sollyseksponering dagligt, hele året og livslangt. Patienterne bør informeres om at undgå det stærkeste sollys midt på dagen specielt i sommerperioden (klokken 11-14). Der tilrådes brug af beskyttelse i form af solhat og tøj, der dækker de sollyseksponerede områder samt brug af solcreme med høj solfaktor SPF50+. Brug af solarium frarådes.

Screenshot 2017-05-03 17.43.38

Klassiske eksempler på varianter af basalcellehudkræft i ansigtet og på kroppen.

 

 

Forfattertekst: 

Carsten Sauer Mikkelsen

Speciallæge i dermatovenereologi

Hudklinikken i Brønderslev

© Copyright · Kopiering eller anden brug af hele eller dele af ovenstående vejledning må kun ske ved tilladelse fra Carsten Sauer Mikkelsen.