Klimaterapi i Israel – en holistisk tilgang til psoriasisbehandling

Screenshot 2017-05-07 22.47.18

Behandlingens primære bestanddel er sol / helioterapi men der er mange andre gavnlige effekter ved klimaterapibehandling i Israel. Ovenfor foto fra solarie i Ein Ghedi.

Omkring 167.000 mennesker har psoriasis i Danmark – modsvarende 2-3 % af landets befolkning. Psoriasispatienter har større risiko end befolkningen som helhed for udvikling af en række co-morbiditeter, såsom hjerte / kar-sygdomme, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol, overvægt, diabetes, psoriasisgigt og inflammatoriske tarmsygdomme – specielt morbus Crohns samt depression. Det er derfor vigtigt, at psoriasispatienter gør, hvad de kan for at undgå disse sygdomme, hvilket er muligt da mange af disse hænger sammen med livsstilen.

Undersøgelser viser, at psoriasispatienter har en nedsat livslængde på grund af følgesygdomme. For alle patienter, koster det fem års levetid, og de patienter, der har psoriasis i svær grad, lever 10 år kortere end befolkningen som helhed.

Klimaterapibehandling kan for nogle være et udmærket behandlingstilbud for patientgruppen med svær psoriasis og co-morbiditetsproblemer.

Ingen behandling kan helbrede psoriasis, men klimaterapibehandling kan få sygdommen i ro i kortere eller længere tid. Behandlingsresultaterne er videnskabeligt dokumenteret. Holdbarheden af behandlingsresultatet er forskelligt fra patient til patient, men er i gennemsnit ca. 6 måneder.Klimaterapi i Israel har allerede været anvendt i mere end 40 år (siden starten af 1970`erne) som et officielt ehandlingstilud

Aktuelt kan dermatologer henvise patienter med svær psoriasis til 2 behandlingssteder i henholdvis kibbutzen i Ein Ghedi og i Ein Bokek, der begge er placeret ved det døde hav.

Et klimaterapiophold, uanset sted, har en varighed på omkring 28 dage. Behandlingerne varetages af erfarent plejepersonale, som dels gennem stedernes særlige profil, dels gennem den nære kontakt til patienterne får en unik mulighed for en mere holistisk tilgang til plejeopgaveløsninger.

Resultaterne af klimaterapiophold bliver målt ved forskellige score- systemer (fx PASI, DLQI), men nok så betydningsfuld er den psykiske og afstressende atmosfære, som stederne tilbyder (1).

Her forefindes nogle unikke klimatiske forhold, der blandt andet er kendetegnet ved et højt barometertryk mellem 754-791 mm Hg og et iltindhold, der er ca. 10 % højere end ved havets overflade.

Saltindholdet i Det Døde Hav er omkring 31,5 % − eller ni gange så meget som i Middelhavets (3,5 %). Det skyldes, at det Det Døde Hav ikke har et udløb, men kun mister vand gennem fordampning, hvorved saltet opkoncentreres (inddampning). Vandet i Jordanfloden indeholder salt på grund af forvitring. Forvitring er en kemisk proces, der nedbry- der sten og producerer opløste stoffer i form af ioner som Na+ (natrium) og Cl- (klor). Det totale saltindhold er 181,308-215,626 mg/L.

I det naturlige sollys forekommer UVA (320-400 nm), UVB (280-320 nm) og UVC (100-280 nm). Ved Det Døde Hav er UVA/UVB-indekset det højeste i verden. Der er ca. 8 % mindre UVA − og omkring 18 % mindre UVB-bestråling − sammenlignet med sollyseksponeringen ved havets overflade. Den UVB-bestråling, der findes, er overvejende mellem 300 og 315 nm. Denne bølgelængde er effektiv til behandling af specielt psoriasis, men også af andre hudlidelser.

De lysbehandlingskabiner, som anvendes ved smalspektret UVB-tl01-behandling på hudklinikker, er typisk på 312 nm. Det betyder, at mængden af den skadelige UVB-sollyseksponering er mindre ved Det Døde Hav (2), og at bølgelængden på UVB-stråling er signifikant mere effektiv til behandlingen af fx psoriasis.

Det Døde Hav er ligeledes kendetegnet ved at have en høj og konstant gennemsnitstemperatur. Sommertemperaturer ligger mellem 32 og 40° C, vintertemperaturer mellem 20 og 32° C.

Der er en relativt lav luftfugtighed (30-40 %) samt begrænset årlig regnmængde.

Bromidindholdet er omkring 20 gange højere i luften end i Dan- mark, hvilket har en beroligende effekt for mange. Serum-bromidind- holdet er også målt forhøjet hos folk ved Det Døde Hav (3).

I området nær Det Døde Hav findes mange mineralholdige kilder. Vandtemperaturen her er typisk 28,5-44,5° C.

Desuden er der en høj koncentration af hydrogensulfid og store mænger af sporstoffer som barium (Ba++), mangan (Mn++), jern (Fe++), zink (Zn++), lithium (Li+) og bly (Pb).

Klimaterapi har vist en reduktion af aktiverede T-celler (CD3+ og CD25+) i epidermis og dermis samt en signifikant nedsat reduktion i HLA-DR-ekspression af epidermale keratinocytter (4).

Af andre sygdomme med gavn af klimaterapi kan nævnes atopisk dermatitis, KOL, uveitis, Morbus Crohn og vinterdepression. Nogle anvender også Det Døde Hav til rehabilitering efter større ortopædkirurgiske indgreb og efter behandling for kardiovaskulære forstyrrelser.

Et norsk studie har vist, at patienter ved Det Døde Hav opnår et signifikant øget niveau af vitamin D ved sammenligning før og umid-delbart efter klimaterapiopholdet.

Behandlingen af psoriasispatienter foregår primært i solariet, der er et afskærmet område (figur 2+3), hvor patienterne ligger nøgne og sol- bader. Der solbades typisk mellem kl. 08.00 og 11.00 og igen fra kl. 13.30-16.00.

Behandling med mineralmudder fra Det Døde Hav består af sedi- ment fra Det Døde Hav med indhold af blandt andet salte, mineraler og alger. Denne behandling kan foretages umiddelbart uden for solariet. Der er specielt et højt indhold af små korn af silicia, karbonater og sulfidholdigt materiale i mudderet.

Et par gange dagligt rådes patienterne til at bade i det saltholdige vand (figur 4), der har en god effekt i afglatningen af psoriasiselemen- terne. Ligeledes tilbydes der i Ein Bokek og Ein Gedi undervisning, kostvejledning, motion og rygestopkurser.

Der er således mulighed for et decideret vægttabs-/helsehold, hvor træning m.m. vil kunne foregå i gode og trygge rammer, og hvor der vil være særligt fokus på de velkendte komorbiditetsproblemer ved psoriasis.

Foruden almindeligt visiterede patienter findes der i Ein Gedi ligele des et ungehold, der understøttes af lærere samt pædagoger. Disse unge, alle under 18 år, gennemfører et behandlingsforløb helt uden forældre eller pårørende.

 

Forfattertekst: 

Carsten Sauer Mikkelsen

Speciallæge i dermato-venereologi

Hudklinikken i Brønderslev.

© Copyright · Kopiering eller anden brug af hele eller dele af ovenstående vejledning må kun ske ved tilladelse fra Carsten Sauer Mikkelsen