Skælvorter (Seboroiske keratoser)

Kendetegn: En seboroisk keratose (gammelmandsvorte / skælvorte) har typisk en hudfarve eller gulligbrun til sortfarvet forandring. Kan ikke sjældent have flere farver. Fremtræder skarpt afgrænset . Overfladen ved en skælvorte er ofte mere fedtet. Der forekommer intet pigmentnetværk.

Behandling:

Behandlingen er typisk kryoterapi med flydende kvælstof. Såfremt den seboroiske keratose er kraftigt fortykket, kan man foretage fjernelse med en skrabeske (curettage). En seboroisk keratose er en hyppigt fore- kommende hudvorte. Antallet af seboroiske keratoser stiger med alderen. Der er ingen kønsforskel.

Kliniske eksempler på typiske skælvorter:

Screenshot 2017-05-04 06.23.16 Screenshot 2017-05-04 06.23.28 Screenshot 2017-05-04 06.23.35

© Copyright · Kopiering eller anden brug af hele eller dele af ovenstående vejledning må kun ske ved tilladelse fra Carsten Sauer Mikkelsen.