Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS) hos voksne

Screenshot 2017-06-06 16.51.03

Infektion svarende til det højre ydre øre. Fin overfladisk afskalning på hals og højre kind. Staphylococcal scalded skin syndrome (patologibillede med spaltedannelse svarende til hudens aller yderste lag.

Bulløs børnesår (impetigo) og den universelle form af Staphylococcal scalded skin syndrome SSSS (der ofte udgår fra impetigo) er blæredannende hudsygdomme, der er forårsaget af visse stammer af bakterien staphylococcus aureus, der producerer toksiner (giftstoffer). I SSSS spredes disse toksiner med blodet og kan forårsage udbredte overfladiske skader i huden langt fra det oprindelige infektionsfokus.

SSSS ses hyppigst hos spædbørn og børn under fem år og er kun meget sjældent forekommende blandt voksne (adult SSSS).

Ved fund af bakterien staphylococcus aureus hos en patient med SSSS kan bakterieisolatet undersøges for gener, der koder for de eksfoliative proteiner

Når en patient med SSSS podes med henblik på undersøgelse for S. aureus, skal man være opmærksom på, at områderne med den toksinbetingede hudforandring ikke nødvendigvis er inficeret med S. Aureus.

Infektionen vil ofte være i et sår, der var til stede, før de omfattende hudmanifestationer startede.

Da SSSS primært påvirker det yderste hudlag og skåner den dybere del, vil huden oftest kunne hele op uden ardannelse, hvis sekundær infektion undgås.

Dødeligheden i barnealderen er lav (ca. 4%), men derimod høj hos patienter med voksen (adult)

SSSS (op til 67%) – ofte på grund af en underliggende alvorlig sygdomstilstand.

Behandling:

Der behandles både lokalt og systemisk med antibiotika rettet mod bakterien S. aureus.

Diagnosen SSSS hos voksne kan stilles på baggrund af ovennævnte kliniske kendetegn, positiv podning for bakterien S.aureus, påvisning af klassiske toksiner og de karakteristiske fund foretaget hos patologen.

 

Forfattertekst: 

Carsten Sauer Mikkelsen

Speciallæge i dermatovenereologi

Hudklinikken i Brønderslev

© Copyright · Kopiering eller anden brug af hele eller dele af ovenstående vejledning må kun ske ved tilladelse fra Carsten Sauer Mikkelsen.