Øget risiko for udvikling af håndeksem for sundhedspersonale under Corona COVID-19 pandemi

Øget risiko for udvikling af håndeksem for sundhedspersonale. Under Corona COVID-19 pandemi – forslag til profylaktiske tiltag.

Flere studier omhandlende Coronavirus COVID-19 pandemien har påvist en signifikant øget risiko for udvikling af håndeksem blandt sundhedspersonalet i forbindelse med de profylaktiske tiltag der er forbundet med blandt andet hyppigere daglig arbejdsrelateret håndvask og afspritning for at mindske smitterisikoen for virusspredning. Specielt risikoen for såkaldt irritativt håndeksem synes øget.

Irritativt kontakteksem :Denne type håndeksem er den almindeligste forkommende i forhold til data fra Kina og skyldes, at huden udsættes for en større belastning, end den kan tåle. Alle mennesker kan udvikle irritativt eksem, men nogle tåler en meget større belastning med hud-irriterende stoffer end andre, før de udvikler eksem. Hvis du har eller har haft atopisk eksem (børneeksem), har du en større risiko for at få irritativt eksem. Eksempler på påvirkninger, der medfører irritativt eksem af relevans for sundhedspersonele er vand, sæbe, opløsningsmidler. Mekaniske påvirkninger med f.eks. papir kan også give irritativt eksem.

Arbejdsbetinget håndeksem : Hvis du har mistanke om, at dit eksem helt eller delvist skyldes arbejdet, bør du tale med din læge om at anmelde det til Arbejdsskadestyrelsen. Der kan eventuelt blive tale om en erstatning. Anmeldelsen foretages normalt af lægen, men du eller din arbejdsgiver kan også selv foretage anmeldelsen.

Behandling: Håndeksemudbrud skal behandles hurtigt og effektivt for at modvirke, at der opstår betændelse eller vedvarende eksemforandringer. Binyrebarkhormon-cremer og salver vil ofte bringe et eksemudbrud til ro på få dage. Behandlingen fortsættes typisk i nogle uger, og når eksemet er i ro, er det vigtigt, at behandlingen aftrappes langsomt for at undgå at udvikle recidiv. Længerevarende behandling er ofte nødvendig og skal aftales med lægen.I håndflader tåles heldigvis en stærk binyrebarkhormoncreme oftest godt da huden her er forholdsvis tyk, mens der på håndryggen hurtigere udvikles bivirkninger til steroidbehandlingen. Som bivirkning kan ses tynd hud i de områder, hvor cremen anvendes, men det forsvinder ofte igen, når behandlingen ophører. Binyrebarkhormoncreme anvendes typisk en gang om dagen. Fugtighedscreme er en vigtig del af behandlingen af håndeksem, og skal bruges flere gange daglig og typisk påsmøring 20 minutter efter der er påsmurt steroidholdige cremer eller salver. Hvis der er infektion i eksemet, vil lægen behandle dig med antibiotika, enten som creme eller som tabletter. Ved svære tilfælde af håndeksem skal en dermatolog vurdere håndeksemet med henblik på eventuel opstart af systemiske behandlingsmidler såsom Imurel, Neotigason eller Methotrexat.

Forebyggelse er altid bedst

Det er i disse Corona-tider særlig vigtigt at forebygge hudproblemer med gode hudplejeprodukter, så huden på hænderne til stadighed holdes robust og intakt. Modstandsdygtigheden overfor sprit og sæber kan forbedres betydeligt og risikoen for eksemproblemer kan tilsvarende formindskes. Her på hudklinikken i Brønderslev har vi gode erfaringer med både håndsprit , flydende håndvask og i særdeleshed med fugtighedscremen X-Tra Dry Skin Fix fra danske Beauté Pacifique.

Som hudlæger skal vi sikre os at de produkter, vi anbefaler og ordinerer har den tilsigtede gode effekt.

Profylaktiske tiltag: Når eksemet er bragt i ro, følger en lang periode, hvor huden er sart og mere sårbar over for påvirkninger udefra, end den har været tidligere. Det er i denne periode særlig vigtigt, at du passer godt på dine hænder og undgår påvirkninger i det omfang det er muligt, der irriterer huden som f.eks.vand, sæbe og rengøringsmidler. Brug handsker til at beskytte huden mod disse påvirkninger. Hvis handsker bruges i mere end 10 minutter, anbefales det, såfremt muligt, at du anvender bomuldshandsker under beskyttelseshandskerne for at modvirke denne irritation. Hvis du allerede har påvist allergi, er det helt afgørende at undgå det allergifremkaldende stof.

Fugtighedscreme skal bruges flere gange daglig for at tilføre huden nødvendigt fugt og fedtstof og derved modvirke eksem. En langtidsvirkende fugtighedscreme med højt indhold af hudvenligt fedtstof og uden parfume er bedst egnet ved håndeksem. Trods omhyggelig forebyggelse er det almindeligt, at der kan komme nye eksemudbrud.

Formålet med eksembehandlingen er, at der kommer færre og mindre generende udbrud af eksem.

10 gode råd til patienterne om behandling og forebyggelse af håndeksem:

  • Brug handsker ved vådt arbejde
  • Handsker anvendes så lang tid som nødvendigt, men så kort tid som muligt
  • Handsker skal være intakte, rene og tørre
  • Brug bomuldshandsker under beskyttelseshandsker
  • Vask hænder i køligt vand, skyl og tør dem godt
  • Alkohol-baserede desinfektionsmidler kan anvendes i stedet for sæbevask, når hænderne ikke er våde eller synligt snavsede
  • Bær ikke fingerringe på arbejde
  • Anvend en fugtighedscreme med højt indhold af hudvenligt fedtstof og uden parfume
  • Fugtighedscremen skal fordeles over hele hånden inkl. fingre og håndrygge
  • Pas godt på hænderne i fritiden, brug handsker ved vådt arbejde i hjemmet